Bæredygtighed hos Leerdammer®

Bæredygtigt landbrug

Græsningsinitiativ

Når køer går på græs, får de ikke bare plads at røre sig på, frisk luft og saftigt græs – de får også mulighed for at følge deres naturlige flokadfærd. Hos Leerdammer® ønsker vi, at mælken til vores oste kommer fra køer, der får opfyldt deres behov. Derfor støtter og opmuntrer vi også til græsning af køer.

Mælken fra vores Leerdammer®-græsningsinitiativ* stammer fra køer, der fra forår til efterår går på hollandsk græs mindst 6 timer om dagen i mindst 120 dage om året**. En uafhængig, ekstern kontrolinstans sikrer ved regelmæssige kontroller, at kravene overholdes.

Så snart vejret tillader det, kommer køerne hos vores partnerbønder ud på græs. Men hvis sommeren er for varm, eller vinteren for kold, sørger vores mælkebønder for, at køerne står i deres stalde, godt beskyttet mod elementerne. Det skyldes, at såvel kulde som varme har en negativ indvirkning på køers trivsel og kropsfunktioner.

Når køerne ikke er på græs, består foderet til malkekøerne af 91 % rå foder – dvs. græs- og majsensilage. De resterende 9 % af den gennemsnitlige dagsration består af koncentrater (korn og oliefrø/proteinafgrøder som eksempelvis soja og raps).

Vores mælkebønder, der er en del af Leerdammer®-græsningsinitiativet, modtager økonomisk støtte fra Bel-koncernen i form af en græsningspræmie. Derudover hjælper og støtter vi mælkebønderne ved at tilbyde dem græsningstræning.

*Alle de Leerdammer®-produkter, der fremstilles i Holland inden for græsningsinitiativet, er forsynet med vores segl.

**På denne måde overholder vi kravene fra den hollandske organisation ”Stichting Weidegang”, hvis fastlagte standard er anerkendt i stort set hele branchen. Læs mere her: http://www.weidemelk.nl/da

Hollandsk mælk fra regionen

På vores tre hollandske ostemejerier i Schoonrewoerd, Wageningen og Dalfsen bruger vi udelukkende lokal mælk til fremstilling af vores Leerdammer®-ost. Gårdene, der tilhører vores kontraktbønder, ligger inden for en radius på ca. 50 km fra vores produktionssteder. Den korte transportafstand er med til at sikre en miljøvenlig produktion og bidrager dermed til at reducere CO2-udslippet.

Mælkekvalitetskontrol

Vores veluddannede mælkechauffører henter mælken hos vores flere end 1.000 kontraktbønder. For at sikre kvaliteten af den vigtigste ingrediens i vores ost kontrollerer vi ikke bare mælken én gang, men hele to gange: først på gården ved afhentning og igen ved ankomsten til vores ostemejerier.

Mælken kontrolleres efter hele ni kriterier, herunder fedtindhold, mælkefedtsyre og spor af antibiotika. Hvis mælken ikke består testen, anvendes den ikke i vores osteproduktion. Fødevaresikkerheden er vores højeste prioritet!

Mælkens kvalitetskæde

Samtlige af vores partnerbønder er KKM-certificerede. KKM (Keten Kwaliteit Melk) står på hollandsk for (forsynings)kæde, kvalitet og mælk.

Standarderne i denne bekendtgørelse er i overensstemmelse med europæiske og hollandske hygiejnebestemmelser for fødevareproduktion, især mælkeproduktion. KKM-protokollen indeholder seks evalueringsmoduler: Mælkebedrift, bæredygtig mejeridrift, veterinærmedicin, dyresundhed og dyrevelfærd, foder og vand, mælkeproduktion og -køling.

Ko-kompasset

Hos Leerdammer® lægger vi stor vægt på køernes velfærd, og derfor benytter vi et omfattende overvågningssystem: ko-kompasset. Ko-kompasset er et overvågningssystem, der genererer information om køernes sundhed, trivsel og mælkeproduktion. Det giver vores partnerbønder mulighed for at måle og optimere køernes trivsel. Systemet er baseret på 30 præstationsindikatorer, som dyrlægen og mælkebonden i fællesskab måler i en nøgletalsmatrix. Det sker to gange om året. På baggrund af resultaterne udvikler de sammen tiltag for at øge malkekøernes trivsel. Ko-kompasset er integreret i KKM-protokollen.

Erfaringsudveksling og ekspertrådgivning Via arbejdsgrupper hjælper vi vores partnerbønder med at udveksle best practice, drage fordel af hinandens erfaringer og dele deres viden om opdræt af malkekøer med hinanden. Særlig vigtige emner er biodiversiteten inden for græsningsarealer samt dyresundhed og græsdyrkning.

Desuden er der en konstant dialog mellem vores tekniske eksperter og mejerispecialister og partnerbønderne med henblik på at rådgive dem om energibesparelser og dyrevelfærd. Et fokuspunkt her er besætningsledelse, især hvad angår græsning.

Bæredygtig mælkeproduktion

Sammen med vores mælkebønder er vi også medlemmer af sammenslutningen af bæredygtige mælkeproducenter, Sustainable Dairy Chain, i Holland. Sustainable Dairy Chain er en sammenslutning bestående af mælkeforarbejdningsindustrien (organiseret i et hollandsk mælkeforbund, NZO) og mælkebønderne (organiseret i en sammenslutning af mælkeproducenter, LTO), der har til formål at fremme bæredygtig og ansvarlig mejeridrift. Sammen forpligter vi os til at fokusere på dyresundhed og dyrevelfærd samt til at nedbringe gårdenes økologiske fodaftryk for at gøre mejerisektoren endnu mere bæredygtig.

Vi tilbyder desuden vores mælkebønder et diagnostisk værktøj, der blandt andet skal medvirke til at reducere energiforbruget. Med værktøjet ”Energy-Scan” kan mælkebønderne analysere deres energiforbrug og modtager derefter anbefalinger med besparelsesforslag.

Bæredygtigt foderindkøb

Sammen med vores hollandske mælkebønder arbejder vi på nye metoder til at øge egenproduktionen af proteinholdigt foder til malkekøerne, mængden af soja fra regionale kilder og/eller andelen af bæredygtigt produceret soja (RTRS Mass Balance) i foderet.

Bel-koncernen er fortaler for bæredygtig og socialt acceptabel dyrkning af dyrefoder. Derfor støtter Bel-koncernen blandt andet en certificeret og miljøvenlig produktion af soja. I samarbejde med WWF Frankrig og med lokale producenter støtter Bel-koncernen et projekt til bæredygtig sojaproduktion i Matto Grosso (Brasilien).

Økologisk fodaftryk

Nyt emballagemateriale: tredobbelt optimering for en mere bæredygtig fremtid

Hos Leerdammer® er vi i øjeblikket i færd med at implementere det nye materiale i vores ClickPack-emballager, og dermed når vi endnu en milepæl i vores Leerdammer®-bæredygtighedsprojekt. Da friskhed, kvalitet og fødevaresikkerhed har absolut topprioritet hos os, har vi valgt et materiale, hvor vi kan udnytte potentielle besparelser og samtidig bevare en optimal beskyttelse af vores ost.

Vi har i fem år samarbejdet med mange eksterne partnere for at fremstille det nye emballagemateriale, der har følgende tre fordele:

  1. Vi har tilpasset vores emballage, så vi ved at konvertere alle vores ClickPacks har opnået en gennemsnitlig vægtreduktion på 8 %. Dermed bruger vi ikke bare mindre mængder materiale, men også mindre brændstof til transport og færre fossile ressourcer.
  2. Desuden indeholder skallerne efter konverteringen til det nye materiale 24 % genbrugs-PET (rPET). Ved at anvende genbrugs-PET sparer vi på de fossile ressourcer, idet der totalt set skal produceres mindre PET, der udvindes af olie eller naturgas. Og vi sparer mere end dét: Til produktionen af rPET bruges der nemlig to tredjedele mindre energi end til konventionel PET.
  3. Også selve emballagematerialet har vi arbejdet intensivt med: Til den nye emballage bruger vi kun én type materiale, nemlig PET. Med konverteringen til monomateriale er vi allerede godt i gang med at sætte kursen for fremtiden: Hvis der eksisterer en relevant genvindingsinfrastruktur, kan Leerdammer®-ClickPacks genvindes i en stort set lukket cyklus med PET-monomaterialer.

Træ fra bæredygtigt skovbrug

De træreoler, der anvendes til modningsprocessen i vores produktionsfaciliteter, er 100 % FSC-certificerede. Desuden kommer alle papkasser til transport og præsentation af vores Leerdammer®-produkter fra 100 % FSC-certificerede kilder. Det vil sige, at de kommer fra bæredygtigt forvaltede skove. FSC-mærket kendetegner træ og træprodukter fra ansvarligt skovbrug, der drives i overensstemmelse med globalt konsistente miljømæssige og sociale standarder.

Vores produktionssteders økologiske fodaftryk

For at reducere vandforbruget på vores produktionssteder har vi udviklet Bel WASABEL (vandbesparelse hos Bel). Det er en fremgangsmåde, der gør det muligt for vores ostemejerier at dele best practice med hinanden og dermed udvikle effektive handlingsplaner baseret på en fælles model.

For at spare energi har vi udviklet en lignende metode: ESABEL (energibesparelse hos Bel). Årligt reducerer vi vores energiforbrug med 2 % i gennemsnit ved at forbedre vores kølesystemer og deres effektivitet. Et andet eksempel er etableringen af hvide tage, der reflekterer sollyset.

Ekspertise

Osteproduktion Leerdammer® er en ost fremstillet af komælk af høj kvalitet. I starten af osteproduktionen suppleres mælken med osteløbeenzymer og specialdyrkede ostekulturer. Ostekulturerne sikrer, at mælken bliver til en fast masse. I denne proces producerer ostekulturen gasser. I modningsfasen kan gasserne dog ikke slippe ud af osten, og gasbobler opstår – det er dét, der giver de berømte huller i en Leerdammer®-ost. For at give osten sit karakteristiske udseende og smag kultiverer vi selv vores osteløbe, og det har vi gjort siden den første produktion i 1970’erne.

Kvalitet og sikkerhed Vores ostemejerier har mange certificeringer:

HACCP: HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Point. Det kan oversættes til risikoanalyse og kritiske styringspunkter inden for fødevareproduktion.

ISO 9001: EN ISO 9001 angiver mindstekravene for et kvalitetsstyringssystem (QM-System).

FSSC 22000: FSSC står for Food Safety System Certification og er en komplet certificeringsordning for fødevare- og fodersikkerhed.

OHSAS 18001: OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) læner sig tæt op ad ISO 9001 og ISO 14001. I 2007 blev OHSAS 18001 anerkendt som britisk norm og er en internationalt anerkendt standard inden for AMS (arbejdsmiljøledelsessystemer).

Sund, afbalanceret kost

**Laktosefri og vegetarisk Laktoseintolerante kan uden problemer tage for sig af vores oste, da alle vores produkter er laktosefri. Leerdammer®-ost indeholder af natur ingen eller meget lidt laktose, da ostens modningsproces bevirker, at mælkesukker omdannes til mælkesyre. Jo længere osten modnes, jo mindre mælkesukker indeholder den. Analyser udført af et uafhængigt, akkrediteret institut har vist, at alle Leerdammer®-produkter har en laktoseværdi på < 0,1 g/100 g.

Da vi ikke anvender animalsk, men mikrobiel, osteløbe i osteproduktionen, kan vegetarer også uden problemer spise Leerdammer®-ost.

Værdifulde næringsstoffer Leerdammer®-ost er naturligt rig på værdifulde næringsstoffer:

  • Naturligt rig på calcium: En skive Leerdammer® giver over 20 % af det daglige calciumbehov for en voksen og er således med til at vedligeholde knoglerne.
  • Naturligt rig på proteiner: Derudover er Leerdammer® proteinrig og dermed optimal til udvikling og vækst og simpelthen perfekt, når sulten melder sig.

På et stykke brød, sammen med frugt, i salaten eller som en lækker snack – Leerdammer® falder i alles smag.