POLITIK OM PERSONOPLYSNINGER

Vi lægger stor vægt på beskyttelse og fortrolighed af dine personoplysninger.

Det er derfor, vores politik om personoplysninger har til hensigt at forklare dig, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger på hele vores hjemmeside www.leerdammer.dk ("hjemmesiden").

Vi anbefaler dig at gøre dig bekendt med vores politik om personoplysninger, så du forstår vores engagementer og dine rettigheder vedrørende behandling af dine personoplysninger via vores hjemmeside.

For alle spørgsmål eller oplysninger om vores politik om personoplysninger bedes du kontakte os.


DEFINITIONER

HVORFOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

HVOR LÆNGE DINE PERSONOPLYSNINGER VIL BLIVE OPBEVARET

HVEM ER DATAANSVARLIG FOR DINE PERSONOPLYSNINGER?

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

OVERFØRSEL AF DATA UDEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION

COOKIES

DINE RETTIGHEDER OG KLAGEMULIGHEDER

KONTAKT MED OS


DEFINITIONER

Vi vil forklare nogle begreber, for at du kan forstå vores politik om personoplysninger:

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er en oplysning, der gør det muligt at identificere dig. Det kan være en oplysning, der identificerer dig direkte, såsom dit navn, eller indirekte, som for eksempel din fødselsdato eller din postadresse.

Hvad er behandling af personoplysninger?

Behandling af personoplysninger er hver behandling eller en helhed af behandlinger udført på personoplysninger, såsom indsamling, registrering, opbevaring, ændring, kommunikation eller sletning af dine personoplysninger.

HVORFOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi kan indsamle og behandle dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration af kunderelationer
 • Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at svare på dine anmodninger om kontakt eller information.
 • Udarbejdelse af statistikker og performance-målinger
 • Vi kan udarbejde statistikker ved at bruge dine personoplysninger med henblik på at måle brugernes besøg på og anvendelse af vores hjemmeside.

  Disse statistikker giver os mulighed for at ændre vores hjemmeside med henblik på at gøre din onlineoplevelse bedre.

  Vi bruger cookies til at udarbejde statistikker. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Cookies herunder.

 • Administration af dine forespørgsler om at gøre dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger gældende
 • Vi behandler dine personoplysninger for at svare på dine anmodninger om at gøre dine rettigheder vedrørende behandling af dine personoplysninger gældende: retten til indsigelse, sletning, berigtigelse, begrænsning af behandling og portabilitet.

Tjenester stillet til rådighed af vores hjemmeside kan eventuelt indsamle personoplysninger til andre formål end de ovennævnte. I så fald informerer vi dig på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

Eksempelvis har du under navigation på vores hjemmeside mulighed for at deltage i konkurrencer, som vi organiserer. Vi kan i så fald, med dit forudgående samtykke, indsamle personoplysninger såsom dit telefonnummer (navnlig for spil via sms) eller dit bankkontonummer (navnlig for tilbud om tilbagebetaling).

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med konkurrencer, samt den måde, vi indsamler, videregiver og opbevarer dine personoplysninger på i den forbindelse, vil blive nævnt i reglerne for spillene, som er til rådighed på vores hjemmeside under afholdelsen af konkurrencerne.

Vi foreslår dig at gøre dig omhyggeligt bekendt med reglerne for konkurrencerne. For alle spørgsmål eller informationer om indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med konkurrencer bedes du kontakte os.

HVOR LÆNGE DINE PERSONOPLYSNINGER VIL BLIVE OPBEVARET

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er strengt nødvendigt til de ønskede formål, som nærmere angivet herunder:

Formål med behandling Varighed af opbevaring Retsgrundlag for behandling Bemærkninger
Administration af kunderelationer Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at behandle din anmodning. Legitime interesser
Analytisk administration af aktiviteten (måling af besøgende, udarbejdelse af statistikker osv.) 6 måneder efter anbringelsen af cookien. Samtykke Du kan til enhver tid administrere dit samtykke til brug og deaktivering af de cookies, som vores hjemmeside anvender, ved at bruge vores applikation til administration af cookies, som er indbygget i vores hjemmeside.
Administration af dine forespørgsler om at gøre dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger gældende Vi kan opbevare visse personoplysninger om dig med henblik på at opfylde vores lovmæssige eller forskriftsmæssige forpligtelser og med henblik på at kunne gøre vores rettigheder gældende. Legitime interesser

HVEM ER DATAANSVARLIG FOR DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vores selskab Lactalis Danmark A/S, som har hjemsted på 12 Industrivej 3320 SKAEVINGE, er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, der udføres på hele vores hjemmeside.

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

I forbindelse med din anvendelse af vores hjemmeside kommunikerer vi dine personoplysninger til:

 • Personer, der er bemyndiget af vores selskab, og som har ansvar for behandling af dine oplysninger
 • Underleverandører, som har ansvar for administration af dine oplysninger, navnlig for hosting af hjemmesiden og vedligeholdelse af applikationer på hjemmesiden
 • Myndigheder, der er kompetente i medfør af en lov, en retsafgørelse eller en anmodning fra myndighederne.

OVERFØRSEL AF DATA UDEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Vi bruger hovedsageligt tjenesteudbydere, der er placeret i EU. Ikke desto mindre kan vi, når det er nødvendigt, videregive dine personoplysninger til tjenesteudbydere uden for EU, især for at sikre it-vedligeholdelsen af vores platform til håndtering af vores kunders anmodninger. I denne forbindelse gennemfører vi de nødvendige garantier for at sikre, at vores tjenesteudbydere, der er etableret uden for EU, sikrer et sikkerheds- og fortrolighedsniveau for dine personoplysninger, der er i overensstemmelse med de europæiske databeskyttelsesregler. Disse garantier omfatter indgåelse af kontraktklausuler, der er vedtaget af Europa-Kommissionen. Vil du vide mere om overførsel af persondata, kan du kontakte os på dataprivacy@dk.lactalis.com.

COOKIES

Vores hjemmeside bruger cookies.

En cookie er en tekstfil, som en hjemmeside gemmer på din computer eller mobilenhed, når du besøger hjemmesiden. Cookies har flere formål. De kan navnlig gøre din navigation på en hjemmeside nemmere, vise dig indhold, tjenester og reklamer tilpasset dine interesser eller huske dine valg, såsom dit foretrukne sprog eller din indkøbskurv.

Du kan finde flere oplysninger om de cookies, der bruges af vores hjemmeside, i vores cookie-politik.

Vores hjemmeside har en applikation til administration af cookies, som du kan bruge til at administrere dit samtykke til brug og deaktivering af de cookies, som vores hjemmeside anvender. Du kan åbne denne applikation fra det informations-banner, der vises ved dit første besøg på vores hjemmeside, eller med knappen "Administrer mine cookies", som altid findes på vores hjemmesides sider.

DINE RETTIGHEDER OG KLAGEMULIGHEDER

I medfør af lovgivningen gældende for beskyttelse af personoplysninger har du ret til adgang til, berigtigelse af og sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til begrænsning af behandlingen, portabilitet og at gøre indsigelse.

Hvis du vil gøre disse rettigheder gældende, kan du kontakte os på e-mailadressen dk-privacy@dk.Lactalis.com Du skal dokumentere din identitet på en hvilken som helst måde.

Vi gør derefter det nødvendige for at besvare dine anmodninger på en fyldestgørende måde.Hvis du af en hvilken som helst grund ikke anser vores svar som fyldestgørende, kan du indgive en klage til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet).

KONTAKT MED OS

For alle spørgsmål og anmodninger om information om denne politik om personoplysninger eller for at gøre en af dine ovennævnte rettigheder gældende kan du kontakte os via e-mail dk-privacy@dk.Lactalis.com.